تبلیغات
زاگرس ما - کانال "زادبوم" در تلگرام @zagrose_ma

زاگرس ما - کانال "زادبوم" در تلگرام @zagrose_ma
نگاهی از بلندای زاگرس بر فلات ایران زمین
نویسندگان

رای پایین محسن رضایی در استان های سیستان و بلوچستان ، كردستان ، لرستان ، آذربایجان شرقی و غربی ، گلستان ، خراسان شمالی ، مازندران ، گیلان و كرمانشاه نشانه ای از شكست فاحش پروژه پوپولیسم قوم گرایانه در انتخابات اخیر است و هرگونه تفسیر و ارزیابی آن به عنوان "شكست پروژه كسب قدرت با پشتوانه قومیت ها" ناشی از نشناختن واقعیت های سیاسی و سازكارهای بازی انتخابات از یك سو ، و توهمات فراتر از واقعیت درباره شخصیت و گفتمان ناقص محسن رضایی است.

 

 

سایت لور در تازه ترین تحلیل انتخاباتی خود نوشته كه "تئوری كسب قدرت با پشتوانه قومیت ها" با شكست مواجه شده است و لابد دلیل این امر هم آن است كه محسن رضایی رای لازم را كسب نكرده است.

نگارنده در گذشته دیدگاه خود درباره مساله انتخابات و نحوه پیگیری مطالبات قومی در انتخابات را بیان كرده ام اما اهمیت مساله ، بیان حرف های بیشتری را می طلبد. این حرف كه رای نیاوردن  رضایی به معنی "شكست پروژه كسب قدرت با پشتوانه قومیت ها" است ، بر این فرض استوار است كه رضایی نماینده كامل و تام و تمام گفتمان بازیابی هویت و حقوق اقوام بوده ؛ حال آنكه چنین نیست و بحث قومیت در گفتمان انتخاباتی رضایی را نهایتا می توان بخشی از تبلیغات پوپولیستی قوم گرایانه ارزیابی كرد. عدم جذابیت گفتمان رضایی برای سایر اقوام ایرانی از یك سو ناشی از این مساله است كه رضایی نماینده گفتمان اقوام نیست و سایر اقوام ایرانی و حتی بخش مهمی از قوم لر (استان لرستان) رضایی را بیشتر نماینده اصولگرایان پوپولیست می دانند تا نماینده گفتمان حقوق اقوام (صرف نظر از این واقعیت كه گفتمان حقوق اقوام تنها می تواند بخشی از برنامه های یك نامزد تحول خواه باشد) ؛ و از سوی دیگر به خود ماهیت انتخابات و بازی اقوام در چارچوب قواعد ملی باز می گردد كه اتفاقا نشانه ای از بلوغ سیاسی و نكته ای مثبت است.

 

در این زمینه آمار انتخابات در برخی استان های حاشیه ای و قومی بخصوص استان های سیستان و بلوچستان و كردستان حاوی درس های مهمی برای برخی فعالان رسانه ای لرستان است تا به آسیب شناسی رویكردهای سیاسی و اجتماعی خود بپردازند.

 

سایت لور می نویسد: " لرها امروزه مطالبات خاصی که فقط و فقط مربوط به خود آن‌ها باشد را به صورت سازمانی دنبال نمی‌کنند بلکه مطالبات آن‌ها حول بخشنامه‌های حاکمیت بوده ونیز درخواست امکانات از هر لحاظ را تنها از مسیر حاکمیت مرکزی دنبال می‌کنند و از خود هیچ‌گونه هویت و صلاحیتی نداشته تا دغدغه آن را داشته باشند مثلاً در زمینه اقتصادی راضی به ارسال منابع درونی خود به سایر مناطق تحت نظر حاکمیت مرکزی بوده و از مال خود درصدی که مرکز تشخیص بدهد را مطالبه می‌کنند یا از نظر سیاسی در راه پیمایی ها و انتخابات و هر حضوری که مورد نظر حاکمیت باشد به صورت گسترده شرکت می‌کنند اما هیچ‌گونه مطالبه درونی از خود را نداشته و در برنامه‌های حاکمیت هضم می‌شوند. "

 

در این مطلب چند بحث با هم خلط شده است. اینكه لرها مطالبات خاص خود را به صورت سازمانی دنبال نمی كنند حرف درستی است و ناشی از ضعف ساختارهای اتحاد قومی و به بیان دیگر ضعف جامعه مدنی و سازمان ها و موسسات مردم نهاد است. اما نویسنده از این مقدمه درست به نتایج عجیبی می رسد كه هیچ ربطی به این مقدمه ندارد.

بر اساس این تحلیل ، لرها راضی به ارسال منابع درونی به سایر مناطق تحت نظر حاكمیت مركزی بوده و ... اما نویسنده توجه ندارد كه بیان چنین حرف هایی همان "اتهام تجزیه طلبی" است مگر اینكه دقیقا سازوكار تغییر و اصلاح آن از طریق فدرالیسم مشخص شود كه راهكار پیگیری چنین طرح ها و مطالباتی نیز اتفاقا فعالیت در همان چارچوب انتخابات ملی و جریانات سیاسی موجود است.

عجیب تر اینكه نویسنده این تحلیل در جای دیگری توصیه می كند كه لرها باید "مطالبات خود را از آنچه در حاكمیت ملی می گذرد جدا كنند" و "مطالبات خود را با مطالبات ملی مردم لر همگام كنند" ! و "باور كنند كه همكاری با هر طیف سیاسی تنها در صورتی مقبول است كه در راستای رسیدن به مطالبات ملی لر عمل نماید" ! و توجه نمی كند كه قوم مظلوم لر اگر بخواهد به این نسخه عجیب عمل كند معنایش می شود انزوا و گوشه گیری و محرومیت روزافزون لر ها .

بدون توجه به این اشتباه كه در این بحث ها از قومیت لر به عنوان "ملیت" نام برده شده و این خود رنگ و بوی تجزیه خواهی و ملیت تراشی دارد ، نویسنده به این حقیقت توجه ندارد كه طیف های سیاسی برای پیشبرد طرح های خود معطل قوم لر نمی مانند و این قوم لر است كه باید با زیركی و هوشمندی خود را وارد بازی سیاسی جریانات سیاسی كند و مطالبات خود را بر دولت ها تحمیل كند .

در همین زمینه ، برخی هم تباران لر می گویند "رضایی موجودیت لر را فریاد زد و ما دور هم جمع شدیم"! .  اما عرصه انتخابات عرصه گردهمایی قومی نیست. برای گردهمایی و اتحاد قومی باید به دنبال سازكارهای دیگری باشیم. عرصه های اجتماعی مانند فوتبال با نمونه گهر دورود عرصه خوبی برای اتحاد قومی هستند . سایت لور پیش از این در پاسخ به انتقادی درباره رویكرد انتخاباتی و حمایت از محسن رضایی نوشته بود : " بحث حمایت یك جانبه نیست، ما در قضیه رضایی همان طور موضع گرفته ایم كه برای گهر دورود رفتار كردیم. اخبار بقیه كاندیداها هم در صورتی كه با موضوع لور (یعنی مسایل هویتی لر) ارتباط داشته منعكس شده. "

واقعا جای تاسف است كه یك سایت خبری – تحلیلی متعلق به قوم لر ، همبستگی قومی حول یك تیم فوتبال با دیدگاه معطوف به تقویت پیوندهای قومی و زنده كردن هویت قومی را با مسائل كلان سیاسی مخلوط می كند و از یك نامزد انتخاباتی همانند یك تیم فوتبال حمایت می كند!

جنبش لری باید به فكر راه اندازی یك كارزار بزرگ در سطح ملی با حمایت سایر اقوام در دفاع از حقوق و هویت اقوام ایرانی باشد . آمار تفكیكی انتخابات در استان های سیستان و بلوچستان و كردستان نشانه ای از وجود یك پتانسیل مهم برای راه اندازی چنین كارزاری است كه متاسفانه محسن رضایی با گفتمان پوپولیستی خود و برخی نخبگان لر با درك نادرست از مسائل سیاسی و اجتماعی موجب هرز رفتن برخی از انرژی های قوم لر در عرصه این انتخابات شدند. چنین جنبشی در صورت كسب وزن و اعتبار ملی می تواند در بزنگاه های مهمی مانند انتخابات مطالبات خود را بر نامزدها و نامزد پیروز تحمیل كند. ما نباید به دنبال این باشیم تا یك نامزد لر بیاید و دو تا حرف از قومیت بزند تا زیر علم او جمع شویم و سینه بزنیم این در شان لرها و بخصوص نخبگان لر نیست.

انتخابات عرصه گردهمایی و اتحاد قومی (همانند یك بازی فوتبال) نیست به این معنی كه مثلا لرها یا آذری ها به دلیل قومیت نباید حول یك نامزد یا یك حزب گرد هم بیایند. اتفاقا انتخابات ریاست جمهوری عرصه طرح مطالبات قومی هم هست اما نه به این شكلی كه برخی لرها دنبال محسن رضایی راه افتادند بلكه جامعه مدنی باید قوی باشد و مردم از طریق جامعه مدنی متحد شوند نه از طریق فرصت انتخابات. وقتی جامعه مدنی قوی شد و پیوند نخبگان با مردم مستحكم شد و یك كارزار قوی برای پیگیری مطالبات قومی ایجاد شد هم نامزدها مجبور می شوند مطالبات قومی را در برنامه هایشان لحاظ كنند و هم نامزد پیروز خود را مجبور به پیگیری این مطالبات می داند.

"پروژه كسب قدرت با پشتوانه قومیت ها" شكست نخورده است بلكه گفتمان قومی ناقص و پوپولیستی محسن رضایی و شخص محسن رضایی به عنوان یك اصولگرای پوپولیست شكست خورده است. همچنین برخی نخبگان سیاسی و فرهنگی و فعالان رسانه ای شكست خورده اند كه حتی در استان لرستان یك گام از عامه مردم عقب ماندند. این نخبگان و حامیان رضایی به این نكته توجه ندارند كه تحلیل هایشان حتی حاوی نوعی "خودبرتر بینی" و "خود اكثریت پنداری" هم هست. و در حالی شكست رضایی را شكست پروژه كسب قدرت با پشتوانه قومیت ها ارزیابی می كنند كه در استان های كردستان و سیستان و بلوچستان رضایی رای بسیار پایینی آورده و حتی در لرستان نیز در رتبه دوم قرار گرفته است.

لرها بجای صرف انرژی خود روی این بازی های بی حاصل و باختن انرژی و انگیزه خود روی اسب های بازنده ای مانند رضایی باید ، شطرنج سیاسی را یاد بگیرند و مهره های خود را درست بچینند تا بتوانند شاه و قلعه قدرت را كیش و مات كنند. تقویت جامعه مدنی و تقویت پیوندهای اجتماعی و پیوند قوی نخبگان با مردم از یك سو و نخبگان با قدرت از سوی دیگر می تواند توانی برای فشار از پایین و چانه زنی از بالا و پیشبرد مطالبات قوم لر باشد. نخبگان لر بجای صدور بیانیه و حمایت از امثال رضایی باید به فكر تشكیل انجمن هایی قومی باشند. "انجمن اتحاد اقوام ایران اسلامی" و طرح هایی از این قبیل می تواند پایه گذار تشكل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اقوام و طرح مطالبات اقوام باشد. عضویت نمایندگان مجلس در چنین انجمن هایی می تواند به پیشبرد مطالبات در مجلس و پیگیری تصویب قوانینی برای تقویت هویت و حقوق باشد .
[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 10:19 ق.ظ ] [ بابک ملایری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ قصد به نقد كشیدن استدلال های طرفداران تجزیه استان لرستان و نیز اطلاع رسانی و بیان دیدگاههای انتقادی درباره مسائل مرتبط با قومیت و ملیت با نگاهی ویژه به حوزه زاگرس میانی را دارم.
"زاگرس ما" نگاهی است از بلندای زاگرس بر فلات ایران زمین . این وبلاگ تا سر حد امكان تلاش می كند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مطبوعات با حفظ احترام افراد حقیقی و حقوقی در جهت اطلاع رسانی تلاش كند.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ