تبلیغات
زاگرس ما - "فرانوگرایان لر" در حسرت یك رضاخان لری؟!

نگاهی از بلندای زاگرس بر فلات ایران زمین

"فرانوگرایان لر" در حسرت یك رضاخان لری؟!

نویسنده :بابک ملایری
تاریخ:دوشنبه 27 خرداد 1392-09:07 ق.ظ

در بحبوحه فراز و نشیب های انتخاباتی ، نوع نگاه برخی فعالان جنبش موسوم به جنبش لری از جمله سایت "لور" در نوع خود حاوی نكات جالب و بعضا تلخی است كه واكاوی آنها می تواند نوری بر گوشه ای دلایل محرومیت لرستان بتاباند. این دوستان كه از ابتدا با یادآوری آرای كروبی در انتخابات 84 به پیشواز استقبال محسن رضایی رفته بودند در ادامه راه و در تلاش برای فرار از تناقضات ذاتی نوع نگاهشان به فرایندهای سیاسی ، دست به دامان تحلیل هایی عجیب و انتزاعی شدند.

"انتخابات هشت سال پیش و اول شدن کروبی در یازده استان لرنشین نقطع عطفی برای هویت لر بود محسن رضایی نیز می تواند چنین باشد" . این جمله برآیند نگاه انتخاباتی برخی فعالان جنبش لری است. نگاه قومی به مساله انتخابات ملی یكی از ساده انگارانه ترین رویكردهایی است كه اتخاذ آن تنها از جانب مردم عامه كوچه و بازار قابل درك است و وظیفه نخبگان ارتقای سطح فكری توده ها است؛ اما در مورد جنبش لری گویا از زمین به آسمان می بارد و در دشت لاله های واژگون ، افكار نیز واژگون شده است!

دوستان "لور" كه در تحلیل های قومی خود خواستار حمایت از رضایی همچون حمایت از كروبی هستند (چون هر دو لر هستند) به این واقعیت توجه ندارند كه حمایت از كروبی در سطح ملی با حمایت قومی از كروبی و رضایی تفاوت دارد و فروكاستن این حمایت ها به مسائل قومی نادیده گرفتن واقعیات است. عدم وارد كردن متغیرهای ملی و نگاه صرفا قومی به نامزدها نقطه ضعف اصلی و حلقه مفقوده تحلیل های این دسته از فعالان لر است كه راه به ناكجاآبادی می برد كه هیچ دستاوری برای لر و لرستان نداشته و نخواهد داشت. كروبی به گفته این دوستان در سال 84 در استان های لر نشین رای اول را داشته و موجب اتحاد لری شده و از این رو باید از محسن رضایی حمایت كرد تا لرها متحد شوند! كسی هم نیست كه بپرسد رای كروبی كه طبق اسناد رسمی در سال 88 به كمتر از آرای باطله رسید! و محسن رضایی هم با تمام تلاش برای تاكید روی قومیت ها به اندازه كروبی سال 84 هم رای نیاورد. آیا اینگونه نگاه قومی به انتخاباتی ملی ظلم به قوم لر و به ركود كشاندن توان فكری و معنوی قوم لر نیست ؟! البته دوستان "لور" دغدغه هایی از این دست ندارند و هر حرف مخالفی در انتقاد از محسن رضایی و رویكرد خود را سانسور می كنند تا رویكرد "فرانوگرایی" خود در عرصه تبادل اندیشه و نظر را به منصه ظهور رسانده باشند!

دوستان لور در درجه اول به این نكته توجه ندارند كه انتخابات ریاست جمهوری یك مساله ملی و فراقومیتی است و برای موفقیت در آن و كسب امتیاز باید نگاهی ملی داشت . این نقطه آغاز انحراف و اشتباه راهبردی است. جنبش لری به جای راه انداختن كارزاری قومی با حمایت سایر اقوام در جهت مطرح كردن خواسته های قومی به عنوان یكی از مطالبات اقوام در انتخابات از رئیس جمهوری آینده ، تمام تلاش و كوشش خود را به حمایت از نامزدی فرو می كاهند كه تنها زاده شهری در گستره مناطق لرنشین است ! این شخص پرستی تا جایی پیش می رود كه تداوم حیات سیاسی جنبش حمایت از محسن رضایی به یكی از دغدغه ها تبدیل می شود و در نبود چنین شخصی در حاكمیت جمهوری اسلامی لابد باید آرزو كرد و منتظر بود تا محسن رضایی در انتخابات سال 96 نیز نامزد شود تا جنبش لری جانی بگیرد ! (حال آنكه در فضای ملی این رویكرد انتخاباتی محسن رضایی دستمایه طنز شده و در صورت تاكید جنبش لری بر هویت لری محسن رضایی این امر می تواند موجب وهن قوم لر شود . شاید باید خوشحال باشیم كه رسانه های جنبش لری بردی ملی ندارند وگرنه هم الان با گل به خودی دوستان فرانوگرای لر ، محسن رضایی نماد طنز و خنده و اس ام اس های ضد لری شده بود!)  

فرانوگرایان لر برای توجیه این رویكرد خود چنین دلیل می آورند كه "ما به كلیات برنامه رضایی رای می دهیم ؛ رضایی از تمركز هفت كاندیدای دیگر بر ترافیك تهران انتقاد می كند تا معضلات زیست محیطی اصلی كشور مثل ریزگردها را به جایگاه اصلی آنها بازگرداند" . این حقیقت را كه تمركز هفت كاندیدای دیگر بر ترافیك تهران نبوده  و رضایی نیز تنها كسی نبوده كه مساله ریزگردها را مطرح كرده نادیده می گیریم و با قبول این حرف می گوییم كه برای تاكید بر مساله ریزگردها و دریاچه ارومیه چه لزومی دارد كه هویت و آبروی قوم لر را در پای نامزدی به قربانگاه ببریم كه فاقد وجاهت و مقبولیتی ملی است. حتی اگر نامزد لری با مقبولیت ملی هم وجود داشت باز هم لازم نبود جایگاه قومی او را مورد تاكید قرار دهیم. مگر نامزدهای دیگر از اقوام دیگر نبودند و مگر كسی روی قومیت آنان تاكید كرده و می كند ؟ ممكن است عده ای از عوام در آذربایجان و مشهد و اصفهان به همشهری یا هم تبار خود رای دهند اما آنها یك اقلیت هستند و در فقط در مورد قوم لر است كه "فرانوگرایان لر" به حمایت از نامزد لر به دلیل اتحاد قومی (تحت لوای حمایت از برنامه های او) تاكید می كنند.

البته در پاسخ ممكن است بگویند "حرف ما این نیست كه به رضایی به خاطر لر بودنش رای بدهیم بلكه از فرانوگرایی سخن می گوییم" . اما تاكید بر دغدغه تداوم جنبش حمایت از محسن رضایی و انتقاد نكردن از "سنت گرایان لر" و برجسته سازی بنرها و تصاویر مبتنی بر حمایت قومی و تاكید روی قومیت محسن رضایی معنای دیگری دارد. گفتن اینكه رضایی حزب و جناح و رسانه نداشته هم اندكی ندیدن واقعیات یا كم لطفی است. تمام رای رضایی را هم نباید به حساب گفتمان قومی او گذاشت چرا كه بخش زیادی از رای رضایی را مردم شهرهای مختلف كشور بدون هرگونه نگاه قومی و با توجه به شعار حل مشكلات اقتصادی و بیكاری به او داده اند. اگر فرانوگرایان لر واقعا فقط از برنامه های رضایی حمایت می كنند و روی لر بودنش هیچ تعصبی ندارند ، سایت لور باید در صف اول انتقاد از سنت گرایان و بنرهایی با شعارهای لری قرار می گرفت نه اینكه آنها با به عنوان سند افتخار لر منتشر و تبلیغ كند .

فرانوگرایان لر (طبق تعریف آقای خدایی در سایت لور) حرف حساب می زنند كه "استان ها و اقوام ایران قربانی سیستم متمركزی هستند كه آنها را حاشیه بی اهمیت ایران مدرن تعریف كرده است" ، اما ما به ازای این حرفشان در صحنه انتخابات و كنش سیاسی اشتباه است و عملا هیچ تفاوتی با "سنت گرایان لر" ندارد. فرانوگرایان لر برای تاثیرگذاری در عرصه ملی و تاثیرگذاری بر فرایندهای سیاسی كشور در درجه اول باید برای خود ، قوم لر و ملت ایران مشخص و روشن سازند كه اشكال كار و ریشه مشكلات اقوام را در كجا می بینند و سپس راه حل آن را نیز ارائه دهند و تصمیم گیری را بر عده ملت بگذارند. تاكید روی شخص رضایی وارد شدن به بازی سنت گرایان لر و گذار از فرانوگرایی به سنت گرایی است.

برای خلاصه كردن بحث و جلوگیری از سوء تفاهم و سوء برداشت ؛ طیفی كه طبق تعریف سایت لور فرانوگرایان لر است می گوید كه ما از محسن رضایی به دلیل برنامه اش حمایت می كنیم. اما مساله این است كه در عمل این حمایت از برنامه به حمایت از شخص تقلیل یافته است. حمایت از شخص كار جنبش لری آن هم فرانوگرایان آن نیست. كار جنبش لری ایجاد یك كارزار ملی با تاكید بر بازیابی هویت اقوام – و نه فقط قوم لر – است. این كارزار فقط هم مربوط به ایام انتخابات نیست و پویشی همیشگی و كارزاری مداوم است. نقد عملكرد اشخاص نیز وظیفه دیگر جنبش لری است . از این منظر می توان به محسن رضایی انتقاد كرد كه با تاكید روی مساله اقوام در بستری ناآماده و در فضایی مبهم آن هم به صورت ناقص و الكن از یك سو موجب ضایع شدن مساله مهم مطالبات اقوام و ادا نشدن حق مطلب در این مورد شده و از سوی دیگر با ایجاد نوعی حس جدایی میان برخی از جمعیت فعال قوم لر با مركز ، موجب پمپاژ حس یاس و ناامیدی در میان اقوام شده است. درصورت وجود چنین كارزاری مردمی و قومی هر رئیس جمهوری كه روی كار بیاید ناگزیر از توجه به این مطالبات است . در نبود چنین كارزاری هرگونه حمایت از محسن رضایی حتی با بهانه دفاع از شعارهای او ذیل بنرها و تصاویر سنت گرایان لر و بی توجهی به نظرات منتقدان و دغدغه حمایت از شخص محسن رضایی ، این تصور را ایجاد می كند كه نوگرایان لر گویا در حسرت و جستجوی یك رضاخان از نوع لری آن هستند !
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
عبدالرضا قاسمی
سه شنبه 28 خرداد 1392 08:21 ق.ظ
درود
ابراهیم
دوشنبه 27 خرداد 1392 10:48 ق.ظ
اما شما نیز باید بدانید پیروزی روحانی در انتخابات صحت موضع گیری شما را تایید نمی کند. به زودی خواهیم توانست درباره پیامدهای انتخاب شما و همکاری طیف وسیع تر نخبگان و فعالان لر با جریان اصلاحات داوری کنیم. در حال حاضر برخی نویسندگان لرستان درحال خوشخوشان و اعلام افتخار به این مساله هستند که مردم لرستان بیشتر به کاندیدای مورد نظر ایشان رای داده اند همان طور که چهار سال قبل و قبل تر از آن هم به احمدی نژاد ها و خاتمی ها بیشتر رای داده بودند! اگر شما نیز به اولویت برنامه رضایی درباره تمرکز زدایی و مسایل اقوام معتقد بوده اید تعجب می کنم چطور به روحانی رای داده اید.
ابراهیم
دوشنبه 27 خرداد 1392 10:43 ق.ظ
مطلب بسیار مفیدی بود و راهنمایی های خوبی در آن وجود داشت. تا ساعتی دیگر در لور نیز بازنشر می شود. بنده همیشه منتقد سنت گرایی لری بوده ام اما در برهه انتخابات با توجه به همگرایی استراتژیک و لوازم ایام انتخابات لازم دیدم و ضمن اعلام انتقاد، نهایت همکاری را با آن طیف داشته ام. بلافاصله بعد از انتخابات نیز لزوم گذار از رویکرد ایشان را اعلام کردم. انعکاس تصاویر فعالیت های ایشان هم از منظر تایید یا چنان که شما فرموده اید افتخار و... نبود و اتفاقا برعکس در جهت انتقاد از ایشان است. در همان انتخابات 84 که تمام استان های لرنشین به کروبی رای دادند ما بیشتر از یک کاندیدای غیر لر حمایت کردیم که برنامه روشن تری در حوزه اقوام داشت، تردید نداشته باشید در انتخابات بعدی هم هرکس آشکارا مقابل مدیریت رضاخانی تهران مدار برنامه روشنتری اتخاذ کند از وی حمایت می کنیم. در حال حاضر در مجموع نخبگان سیاسی کشور تنها کسی که این برنامه را اعلام کرده کسی جز محسن رضایی نیست، تا زمانی که رضایی بر این مرام باشد ما با او هستیم می خواهد در انتخابات نود و شش کاندید بشود یا کنش سیاسی دیگری داشته باشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo
aa

[wWw.SARIAH.blogfa.com],Free MUSIC code in Sariah
free code in Sariah